αναδημοσιεύω

-ευσα, -εύτηκα, -ευμένος, επαναλαμβάνω τη δημοσίευση χωρίς αλλαγές: Η είδηση αναδημοσιεύτηκε και στις απογευματινές εφημερίδες.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αναδημοσιεύω — αναδημοσιεύω, αναδημοσίευσα βλ. πίν. 19 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • αναδημοσιεύω — δημοσιεύω εκ νέου, ξαναδημοσιεύω, επανεκδίδω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ανα * + δημοσιεύω. ΠΑΡ. αναδημοσίευση. Η λ. μαρτυρείται από το 1885 στους Ελληνικούς Κώδικες] …   Dictionary of Greek

  • αναδημοσίευση — η η εκ νέου δημοσίευση μέσω τού τύπου. [ΕΤΥΜΟΛ. < αναδημοσιεύω. Η λ. μαρτυρείται από το 1891 στην εφημερίδα Ακρόπολις] …   Dictionary of Greek

  • ανατυπώνω — (Α ἀνατυπῶ, όω) νεοελλ. ξανατυπώνω, επανεκδίδω, αναδημοσιεύω αρχ. 1. σφραγίζω πάλι 2. σχεδιάζω κάτι στη φαντασία μου …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.